GPS Logeer Gids

Om uw locatie te bepalen is uw toestemming nodig. Uw locatie informatie wordt enkel gebruikt voor het bepalen van logies in de omgeving.

Wij zoeken voor u onderweg via GPS alle logies in de omgeving. Deze applicatie werkt met browser’s die GPS ontvangst ondersteunen, zoals te vinden op smartphones.

Geen GPS info of buiten Nederland of Belgie? Ouderwets (handmatig) zoeken kan ook!

Of maak gebruik van een Geo Location Service, moderne browsers ondersteunen tegenwoordig deze iets minder nauwkeurige mogelijkheid.


...meer over de Logeer Gids.


Let us show you nearby lodges, wherever you are in Belgium or the Netherlands. For this application only a mobile device with GPS receiver is required.
Privacy: There is no unique identifier and your location is not shared.